W ramach współpracy z naszymi Klientami zajmujemy się kompleksowym sporządzaniem i przesyłaniem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  • wniosków o zwrot kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.