Szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności posiada nasze biuro rachunkowe. Bydgoszcz to główny obszar naszego działania. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg czynności związanych zarówno z rozpoczęciem działalności gospodarczej, jak i jej prowadzeniem. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy:

  • pomoc i doradztwo w wyborze formy prawnej działalności oraz metody opodatkowania;
  • rejestrację firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd.);
  • uzyskiwanie odpisów, zaświadczeń, pomoc w wypełnianiu wniosków, itp.;
  • wspieranie w procesach organizacyjnych firmy zarówno na etapie tworzenia działalności, jak i jej rozwoju;
  • tworzenie zestawień i raportów z wykorzystaniem metod rachunkowosci zarządczej;
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, zgodnie z obowiązującym prawem – PKPiR, VAT, księgi rachunkowe, dokumenty płacowo-kadrowe;
  • prowadzenie ewidencji wymaganych przez ustawę o rachunkowości;
  • sporządzanie i składanie wniosków dotyczących zwrotu przez PFRON części wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników i przedsiębiorców z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Standardem jest odbiór dokumentów w miejscu dogodnym dla klienta, raz lub więcej razy w miesiącu, w zależności od potrzeb.