Prowadzenie ksiąg rachunkowych oferuje Państwu nasze biuro rachunkowe. Bydgoszcz to główny obszar naszego działania. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji zarówno działalności gospodarczej, jaki i spółek, zajmujemy się:

  • rejestracją dokumentów oraz prowadzeniem ewidencji w księgach rachunkowych w siedzibie naszego biura;
  • prowadzeniem ewidencji wymaganych przepisami (np. środków trwałych i innych, w zależności od potrzeb firmy);
  • prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
  • sporządzaniem rocznych sprawozdań, bilansu, rocznego rozliczenia podatku dochodowego;
  • monitorowaniem lub windykacją należności;
  • opracowaniem polityki rachunkowości, zakładowego planu kont;
  • sporządzaniem raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości zarządczej.