W ramach prowadzenia resume writers Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zajmujemy się:

  • rejestracją dokumentów oraz buy essay online prowadzeniem ewidencji w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów w siedzibie naszego biura;
  • prowadzeniem ewidencji wymaganych przepisami (np. środków trwałych i innych, w zależności od potrzeb firmy);
  • prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
  • sporządzaniem rocznego rozliczenia podatku dochodowego;
  • monitorowaniem lub windykacją należności;
  • dla przedsiębiorców z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – sporządzanie i przesyłanie comiesięcznych wniosków do PFRON o refundację składek na ZUS.