Swoje usługi oferuje Państwu nasze profesjonalne biuro rachunkowe. Bydgoszcz to miasto, w którym można nas odnaleźć. W ramach obsługi kadrowej i płacowej, zajmujemy się:

  • sporządzaniem umów o pracę;
  • sporządzaniem i aktualizacją teczek osobowych;
  • sporządzaniem list płac, pasków wypłat oraz deklaracji RMUA;
  • prowadzeniem ewidencji wynagrodzeń;
  • sporządzaniem dokumentacji dla ZUS i pracowników;
  • przekazywaniem w formie elektronicznej dokumentów do ZUS;
  • obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzaniem deklaracji dla US;
  • dla pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – sporządzaniem i przesyłaniem comiesięcznych wniosków do PFRON o refundację kosztów wynagrodzeń.