W ramach kompleksowej obsługi Biuro Rachunkowe Zaksiegujemy.pl zapewnia stały kontakt z Radcą Prawnym. Rekomendujemy obsługę prawną (nie tylko dla naszych stałych Klientów) w następującym zakresie:

  • sprawy gospodarcze: kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, postępowania o zapłatę, rozliczenia między wspólnikami, sprawy związane z wykorzystaniem weksli, umowy spółek,
  • prawo zamówień publicznych: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawy związane z dokumentacją przetargową, umowy o udzielenie zamówienia publicznego, postępowania sądowe i arbitrażowe, w tym przygotowywanie protestów i odwołań.
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: sprawy  o przywrócenie do pracy, zwolnienia dyscyplinarne, odwołania od wypowiedzenia umów, odszkodowania, mobbing, odwołania od decyzji ZUS, porady prawne w zakresie  prawa pracy, sprawy związane z układami zbiorowymi pracy oraz relacjami ze związkami zawodowymi,
  • prawo konsumenckie: pomoc prawna dla przedsiębiorców zajmujących się handlem i usługami , obowiązki wynikające z gwarancji oraz zgodności towaru z umową , odpowiedzialność za produkt , pomoc prawna dla konsumentów,
  • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego,
  • prawo rodzinne: sprawy o rozwód, ustalenie ojcostwa, alimenty, separację, zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami i podział majątku, wniosek o ubezwłasnowolnienie, wniosek o uznanie za zmarłego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
  • prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie masy spadkowej, podział spadku, wykonanie zapisu, sprawy o zachowek,
  • prawo rzeczowe: wszelkie spory dotyczące prawa własności, ustalenia sposobu korzystania z rzeczy wspólnych oraz sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych.
Magdalena Chrzanowska – Thiede
Radca Prawny
Kancelaria Radców Prawnych HOSSA
Mechliński, Wojak, Borowski i Partnerzy Spółka Partnerska
tel.  600 081 987